HOME会社概要商品紹介採用情報ニュース一覧お問い合わせリンク

(参考)
 
1947年
5月
冨士商事株式会社設立
1988年
10月
株式会社伊藤宗二商店と合併
1989年
9月
社名をエヌケーケートレーディング株式会社に変更
1991年
3月
浪華商事株式会社と合併
1992年
10月
中島商事株式会社と合併
1998年
4月
エヌトレ東部薄板建材株式会社設立(現JFE商事薄板建材株式会社)
(エヌケーケートレーディング株式会社薄板本部
東部薄板建材プロジェクトチームを分社)
2004年
10月
JFE商事株式会社発足
(エヌケーケートレーディングと川鉄商事統合)
2007年
10月
JFE商事東部薄板建材株式会社発足
(エヌトレ東部薄板建材株式会社より社名変更および
北海道支店・旭川営業所設立)
2007年
10月
JFE商事東部薄板建材(株)を中心として『レヂノ建材関東の鋼板営業部門』、『東北鋼材販売の薄板建材卸部門』、および『JFE商事の薄板建材部門』の営業権の譲渡を受け、JFE商事薄板建材株式会社と社名変更。
2013年
4月
JFE西部薄板建材株式会社と合併し、さらに
JFE商事住宅資材株式会社を子会社化して
新生 JFE商事薄板建材株式会社として発足